PREDSTAVLJAMO VAM...

MILOŠ LJEŠKOVIĆ: Želeo bih da se bavim bionanotehnologijom.

Milos LjeskovicZovem se Miloš Lješković i student sam treće godine molekularne biologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Beogradu. Pripadam trećoj generaciji biologa u mojoj porodici: baka dr Desanka Vunjak Filipović bila je ekolog,  majka mr Ivana Filipović Lješković je molekularni biolog a ja sam na početku proučavanja nauke koja mi je životna vokacija. Molekularna biologija je očigledno najizrazitija savremena grana biologije.

Lepotu studija biologije, pored kreativnih vežbi i onih zanimljivih predavanja, čine i tereni, boravci u prirodi na kojima, pored stručnog biološkog istraživanja, stičemo iskustvo u preživljavanju u različitim životnim uslovima, razvijamo prijateljstvo, kolektivni duh, zabavljamo se. Ovogodišnji letnji tereni mikološke sekcije doneli su nam različita iskustva, kako stručna tako i lična. Iskoračili smo u jedan novi svet, malo poznat današnjem gradskom životu, svet DNKimprovizacije i snalaženja. Moje fakultetsko angažovanje podražumeva i učešće  i rad u Studentskom parlamentu. S druge strane je volontiranje u ustanovama koje se u svojim poslovima oslanjaju na molekularnu biologiju, posebno laboratorijski rad u njima, za jednog studenta molekularca je neprocenjivo iskustvo. Suvišno je i naglasiti da znanje stranih jezika danas predstavlja imperativ za naučno istraživanje uopšte.

Zapitaćete koji su mi planovi posle završenih studija. Želeo bih da se bavim bionanotehnologijom.  Zanima me, pre svega, razjašnjavanje rada ćelijske mašinerije i njegove primene  od kontrolisane fotosinteze biogoriva do regeneracije čitavih delova tela. Posebno mi je zanimljiv spoj fizike i biologije, koji otvara vrata razumevanju čudesnih procesa, kao što je, na primer, prenos energije i način njenog delovanja na živi organizam.

                                                                                                          Struktura DNK